Pyari Prem Sundar Swapna Hai

Pyari Prem Sundar Swapna Hai

Music Director: Meer Sahib
Lyricists: Munshi Rafiq, Munshi Sham

Overall Rating:
My Rating:
Album: Sipahsalar
Year: 1936
Album Category: Hindi, Film

 

Video


 
  • No video available


Awards


 
  • No award information available.

Trivia


 
  • No trivia availableFeedback