Uchhalat Kaahe Kurang Teer Badhak Ka Takle Na Tujhko

Uchhalat Kaahe Kurang Teer Badhak K-

-a Takle Na Tujhko

Music Director: Rewa Shankar, Banne Khan
Lyricists: Narayan Prasad Betab

Overall Rating:
My Rating:
Album: Sipai Ki Sajani (Soldier's Sweetheart)
Year: 1936
Album Category: Hindi, Film

 

Video


 
  • No video available


Awards


 
  • No award information available.

Trivia


 
  • No trivia availableFeedback